Her female figures spring from the temporary world of drawing, in which Merel de Haan (Amsterdam Fashion Institute, AKV ST. Joost Den Bosch) is being towed along by them to do whatever they do. In this place women do not bother with their appearance, they do not perceive their bodies as something that needs to be altered, but use it and own it. Whilst drawing, Merel searches for a personal yet universal depiction of the dynamic, and at times intimidating female sexuality.

Haar vrouwenlichamen ontstaan in de tijdelijke wereld van het tekenen, waar Merel de Haan (Amsterdam Fashion Institute, AKV ST. Joost Den Bosch) zich door hen op sleeptouw laat nemen en kan doen wat zij doen. Hier letten vrouwen niet op hun uiterlijk, bekijken ze hun lichaam niet als iets dat gekneed moet worden, maar leven en gebruiken ze het. Al tekenend zoekt Merel naar een persoonlijke en tegelijkertijd universele verbeelding van de dynamische, en soms intimiderende, vrouwelijke seksualiteit.